Ürün odak noktasında – Avantajlar

 • Kam mili, krank mili tarafından tahrik edilir ve motorun valf düzenini kontrol eder. Emme ve egzoz valflerinin önceden belirlenmiş olan zamanda açılmasını ve kapanmasını sağlar.
 • Açılma süresi, valf stroku ve açılma ve kapanma esnasında hareket akışı, kamın şekli ile belirlenir.
 • Yedek kam milleri; uzun çalışma süreleri, ihmalli motor bakımı veya uygunsuz işletme koşulları sonucunda hasar gördüklerinde veya aşındıkları zaman gerekli olmaktadır.
 • Yeni kam milinin uzun bir kullanım ömrüne sahip olması için aşağıdaki parçaların da değiştirilmesi önerilir:
  • İtici
  • İtici çubuklar
  • Conta seti
  • Kam mili yatakları
  • Anahtarlama kolu
  • Supap iteceği
 • Ticari araç ve sanayi motorlarının yaklaşık %60'ında kam mili, krank karterinde alt tarafta bulunmaktadır. Emme ve egzoz kamları, itici çubuklar ve anahtarlama kolları üzerinden silindir kapağının emme ve egzoz valflerini kontrol eder ve böylelikle motorda gaz değişimi kontrolünü üstlenirler.
 • Yeni nesil ticari araç motorları ve binek otomobil motorları üstte bulunan kam millerine sahiptir. Sıra silindirli motorlara en fazla iki ve V tipi motorlara en fazla dört kam mili takılı olabilir.
 • Kam milleri, bükülme ve torsiyon gerilmelerine maruz kalır. Yüksek düzeydeki bu yüklenmelere uzun süre boyunca kaldırabilmek için kam milleri yüksek dayanıklılığa sahiptir. Kam milleri, kullanım amacına bağlı olarak dökme veya dövme yoluyla imal edilir.

Modeller

Klasik kam mili

Kam mili, hem emme hem de egzoz valflerini devreye sokar.

Emme kam mili

İki kam mili kullanıldığında, emme kam mili sadece emme valflerini devreye sokar. Azami düzeyde dolum elde etmek için emme kam milinin kam stroku çoğu zaman egzoz kam milinin strokundan daha büyüktür.

Egzoz kam mili

Emme kam miline paralel olarak egzoz kam mili, egzoz valflerini devreye sokar. Emme kam miline kıyasla çoğu zaman daha düşük olan kam strokunun nedeni, yanan gazı tahliye etmek için egzozda mevcut olan daha yüksek basınç farkıdır.

Kombine kam mili

PLD enjeksiyon sistemleri için 3 kam:

 • Emme kamı
 • Egzoz kamı
 • Pompaların tahriki veya pompaların meme üniteleri için kam

Üstte bulunan kam milleri

Üstte bulunan kam millerinde valfler, supap iteceği, anahtarlama kolu veya kam izleyicisi üzerinden doğrudan kamlar tarafından açılır. Üstte bulunan kam milleri, sadece çoklu silindir kapaklarında kullanılır.

Altta bulunan kam milleri

Altta bulunan kam millerinde, iticiler ve itici çubukları, kam milinin strokunu anahtarlama kollarına aktarır. Anahtarlama kolları, valfleri valf yaylarının kuvvetine karşı açar.

 

valf yayı
valf
anahtarlama kolu
itici çubuk
itici
Piston ve bileşenler

 

 

Kam milleri aksesuarları

 • Kam milleri, aşınmış kayma gövdelerinde dolayı hasarların önlenmesi için daima ilgili kayma gövdeleriyle birlikte değiştirilmelidir.
 • Supap iteceği, anahtarlama kolu veya valf boşluğu dengeleme elemanları gibi ilgili valf çalıştırma elemanları (kayma gövdeleri) ayrı olarak satın alınabilir.